طرح درس تربیت بدنی 1

طرح درس تربیت بدنی 1
رشته تحصیلی : تربیت بدنی و علوم ورزشی

فرمت فایل : pdf

تعداد صفحات : 10

حجم فایل (به کیلوبایت) : 61

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 6500 تومان

خرید و دانلود

طرح درس مناسب تربیت بدنی 1


طرح درس مناسب تربیت بدنی 1 ؛ مقاله و مطلب علمی مناسب تحقیق رشته تربیت بدنی و پروژه درس تربیت بدنی 1 و 2 عمومی هم هست در 10 صفحه برای دانلود مهیا شده است.

 

شامل این مطالب می باشد :

مقدمه ای بر تهیه طرح درس

امتیازهای یك طرح درس مناسب

اصول فیزیولوژیكی انتخاب فعالیتها 

طرح درس تربیت بدنی 1 

خواص همه حرکات به تفکیک

سرد کردن –  برگشت به حالت اولیه –  ریکاوری

هدف از تمرینات سرد کردن