ترجمه نوترکیبی در جنس مگس سرکه مالانوگاستر

ترجمه نوترکیبی در جنس مگس سرکه مالانوگاستر
رشته تحصیلی : پژوهش های دانشگاهی

فرمت فایل : docx

تعداد صفحات : 9

حجم فایل (به کیلوبایت) : 438

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 9000 تومان

خرید و دانلود

ترجمه نوترکیبی در جنس مگس سرکه مالانوگاستر

ABSTRACT
T-007 strain of Drosophila melanogaster is known to show recombination in males. The present study established the following paints: (1) Clustering occurrence of recombinant, unequal recovery of complementary products of recombination, relatively high frequency of recombination around centromeric region, and relatively frequent occurrence of mosaic phenontype flies-all of these seem to indicate that a considerable fraction of male recombination in the T-007 strain is of premeiotic, or somatic origin, although a fraction still could be of meiotic origin; (2) Male recombination occurs in the third as well as in the second chromosomes, and the frequencies of recombinations are comparable between these two chromosome pairs.

چکیده:
نژاد  T-007 مگس سرکه مالانوگاستر برای نشان دادن نوترکیبی در جنس نر شناخته می باشد. مطالعه حاضر به نکات زیر اشاره دارد: (1) وقوع خوشه ای نوترکیب، بازیابی نابرابر محصولات مکمل نوترکیبی، فراوانی  نسبتا بالای نوترکیبی در اطراف منطقه سانترومری، و وقوع نسبتا تکراری فنوتیپ مگس موزائیک- تمام اینها نشان می دهد که بخش قابل توجهی از نوترکیبی در جنس نر نژاد  T-007 ، پرمیوتیک یا منشاء رویشی (جسمی) دارد، اگر چه کسری از آنها هنوز هم می تواند منشاء میوزی داشته باشد. نوترکیبی جنس نر در قسمت کروموزوم سوم و همچنین در کروموزوم دوم رخ می دهد، و فراوانی های نوترکیب بین این دو جفت کروموزوم قابل مقایسه هستند.