مبانی و پیشینه نظری رابطه پیوند با مدرسه و بزهکاری نوجوانان

مبانی و پیشینه نظری رابطه پیوند با مدرسه و بزهکاری نوجوانان مبانی و پیشینه نظری رابطه پیوند با مدرسه و بزهکاری نوجوانان

دسته : -مبانی و پیشینه نظری

فرمت فایل : word

حجم فایل : 77 KB

تعداد صفحات : 53

بازدیدها : 725

برچسبها : مبانی نظری پیشینه پایان نامه پیوند با مدرسه بزهکاری نوجوانان

مبلغ : 17000 تومان

خرید این فایل

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیقاتی فصل دوم پایان نامه رابطه پیوند با مدرسه و بزهکاری در بین نوجوانان

پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه رابطه پیوند با مدرسه و بزهکاری در بین نوجوانان دارای منابع پایانی و منابع پاورقی و درون متنی

تئوری های پیوند مدرسه

تئوری های کنترل : تئوری کنترل اجتماعی یا تئوری پیوند اجتماعی را در ابتدا هیرشی. برای توضیح دلایل جرم مطرح کرد. جرم شناسان تئوری های فراوانی را با توصیف این که چرا مردم از قوانین محیط اجتماعی شان پیروی نمی کنند بسط داده اند. تراویس هیرشی. رویکرد جدیدی را به جای این سوال قدیمی به کار برد. او به جای پاسخ به این که چرا مردم از قوانین جامعه تخطی می کنند، خواست به این سوال پاسخ دهد که چرا افراد از قوانین جامعه پیروی می کنند. برای پاسخ به این سوال، هیرشی نظریه کنترل اجتماعی را چنین پیشنهاد داد، هیرشی که جرم و بزه نتیجه پیوند های ضعیف یا قطع شده با جامعه است. هیرشی. این روش کنترل را با نام پیوند قراردادی جامعه مفهوم سازی کرد. او بیان کرد که یگانه علتی که سبب می شود مردم بر خلاف طبیعت غیر اخلاقی خود حرکت و از قوانین جامعه پیروی کنند، پیوندهایی است که با فرد یا موسسه ای دارند که همرنگی با جماعت را رشد می دهند. وقتی که افراد ضعیف با هم پیوند داده شوند یا به سازمان ها یا جمعیت هایی که همرنگ جماعت نیستنذ بگرایند، آنوقت است که طبق تمایلات غیر اخلاقی ذاتی خود رفتار می کنند...

تفاوت در پیوند با مدرسه

دو نسخه از تئوری کنترل به شکل ملموسی در زمینه تصورشان از نقش پیوند با مدرسه در ایجاد رفتار انحرافی تفاوت دارند. تئوری کنترل اجتماعی بیان می کند که پیوند با مدرسه ضعیف باعث ایجاد رفتار انحرافی می شود. در حالی که تئوری کنترل خود بیان می کند که پیوند با مدرسه ضعیف نشان دهنده خود کنترلی ضعیف است.

تئوری کنترلی اجتماعی بیان می کند که مداخلاتی که پیوندهای اجتماعی را رشد می دهند برای پیشگیری از رفتار انحرافی مناسب اند. در مقابل گات فردسون و هیرشی بر مبنای تئوری عمومی جرمشان بیان می کنند که مداخلات پیشگیرانه ای که باعث رشد کنترل خود شوند باعث از بین بردن میل به رفتار انحرافی می شوند...

رویکرد ها در مورد علل بزهکاری

دیدگاه های مختلف در مورد علت بزه باعث طرح رویکردهایی به عنوان چارچوب نظری در این مورد شده اند که در ذیل به شرح آن ها می پردازیم:

رویکرد شکل ظاهری (Body type theories)

رویکرد شکل ظاهری یکی از قدیم ترین نظریه های بزهکاری است که بر اساس ساختار زیستی و ظاهری بدنی بزهکاری را تبیین نموده است. این رویکرد در مورد بزه، نظری کاملاً متفاوت با رویکرد های دیگر دارد. شلدون و کراچمر اندیشه تأثیر ریخت بدنی در پاسخ های فرد را نسبت به موقعیت، مطرح نمودند و بر اساس آن سه تیپ شخصیتی اندومرفیک، مزومرفیک و اکتومرفیک را معرفی کرده اند. در مطالعات شلدون نشان داده شده است که تیپ های شخصیتی تأثیر بسیاری در رفتار بزهکارانه دارند. بعد ها مطالعات گلاک در مورد 500 نفر که بزهکاری آن ها ثابت شده است در مقابل 500 نفر غیر بزهکار، تیپ شخصیت مزومورف را خشمگین تر و مساعد تر برای رفتار بزهکارانه تعریف کرده است. اگر چه در مطالعه او چهل و دو عامل فرهنگی اجتماعی نیز با بزهکاری همبستگی داشته اند. در ارزیابی این رویکرد دی موی می نویسد، آنچه در باور این اندیشه امروزه باقیمانده است در نقش های شخصیتی هنرپیشگانی است که در فیلم های سینمایی و یا تلویزیون مشاهده می کنیم. معمولاً نقش های خشن و بزهکارانه را افراد زشت صورت ایفا می کنند و نقش های مثبت توسط افراد جذاب ایفا می شود. بعضی از مطالعات نیز در تأیید موضوع به نتیجه قضاوت های قضات پرداخته اند. یافته های برخی از آن ها نشان می دهند تمایل قاضی در تأیید بیگناهی افرادی است که از جذابیت ظاهری بیشتری برخوردارند.

رویکرد ساختار زیستی

این رویکرد به دور از هر ارتباطی بین شکل ظاهری و اختلالات ذهنی، بر تأثیر نقش شخصیت زیستی فرد در رفتار بزهکارانه تأیید دارد مثل تأثیر ژن ها بر رفتار. در این نظریه ها مسئله توارث و ژن ها به طور جداگانه بررسی می شود...

تئوری های پیوند مدرسه

تفاوت در پیوند با مدرسه

مدل رشد اجتماعی

تعاریف و مولفه های پیوند با مدرسه

دلبستگی به مدرسه

دلبستگی به کارکنان

تعهد به مدرسه

مشغولیت در مدرسه

باور

تفکیک از سازه های مرتبط

بزهکاری

تعریف بزه در رویکرد های مختلف

رویکرد حقوقی جرم

رویکرد جامعه شناختی

رویکرد جرم شناسی

تعریف انواع بزه های معمول

رویکرد ها در مورد علل بزهکاری

رویکرد شکل ظاهری (Body type theories)

رویکرد ساختار زیستی

رویکرد روانشناختی

رویکرد وضعیت اقتصادی

رویکرد کنترل اجتماعی

رویکرد پیوند افتراقی

رویکردهای التقاطی

عوامل مستعدکننده بزهکاری

مهاجرت

عوامل خانوادگی

برخی علل انحراف جنسی

ضعف مالی

عوامل روانی در بزهکاری

خصوصیات شخصیتی افراد بزهکار

مبارزه با بزهکاری

پیشگیری از بزهکاری

پیشگیری اوّلیه (سطح اول). : ایجاد یک محیط سالم

پیشگیری ثانویه (سطح دوم). : کاهش عوامل خطرزا

پیشگیری ثالثیه (سطح سوم). : کنترل موقعیت خطر

منابع

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید